ข่าวและประกาศ

 
การอัพโหลดไฟล์ขึ้นระบบ SNRU e-Lerning
พุธ, 1 พฤษภาคม 2019, 5:26AM

สำหรับไฟล์ที่จะนำขึ้นบนระบบจัดการเรียนการสอน SNRU e-Learning จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษทุกครั้ง 
เพื่อให้ระบบมองเห็นไฟล์ หากอาจารย์ท่านได้ที่อัพโหลดไฟล์เป็นชื่อภาษาไทยจะเกิดปัญหาการมองไม่เห็นไฟล์ขึ้น