General forums

Forum Description Discussions
ข่าวและประกาศ

สำหรับไฟล์ที่จะนำขึ้นบนระบบจัดการเรียนการสอน SNRU e-Learning จำเป็นต้องเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาอังกฤษทุกครั้ง 
เพื่อให้ระบบมองเห็นไฟล์ หากอาจารย์ท่านได้ที่อัพโหลดไฟล์เป็นชื่อภาษาไทยจะเกิดปัญหาการมองไม่เห็นไฟล์ขึ้น

1
ข่าวและประกาศ 0